Season
สินค้าโปรด
MUNIGA on Season

แบรนด์กระเป๋า Muniga เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยผู้ก่อตั้งมีไอเดียขายกระเป๋าบนช่องทางออนไลน์ โดยคอนเซปต์หลัก คือ ให้ Muniga เป็นแหล่งรวมกระเป๋าหลากหลายสไตล์ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และในราคาที่สามารถจับต้องได้

สุภาพสตรี

สุภาพสตรี