Season
สินค้าโปรด
Charin on Season

100% Genuine Leather Bag By Charin กระเป๋าหนังแท้แบรนด์ไทย โดยทีมช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ ลักษณะหนังแท้ของทางร้านที่นำมาผลิตกระเป๋าจะมีลักษณะแต่ต่างกันไป ซึ่งเลือกมาให้เหมาะกับรูปทรงของกระเป๋า ซึ่งสามารถดูคุณสมบัติของหนังของกระเป๋าแต่ละรุ่นได้ในรายละเอียดค่าา ^^ และเราคัดสรรหนังที่มีคุณภาพ อะไหล่ที่ใช้มั่นใจเลยว่าคงทนแข็งแรง โดยทีมช่างฝีมือคนไทยที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้กระเป๋าที่สวย เหมาะกับการใช้งาน

สุภาพสตรี

สุภาพสตรี