Season
สินค้าโปรด
KEEN on Season

KEEN รองเท้า ที่มี Concept ในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก เนื่องจาก KEEN ได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเอาเครื่องจักรเก่ามารีไซเคิลเครื่องจักรที่ใช้ ผลิตรองเท้า KEEN ทุกเครื่อง และในกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัสดุ (ในบางรุ่น) จนถึงบรรจุภัณฑ์ กล่อง กระดาษ ก็ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด รวมไปถึงในทุกขั้นตอนการผลิตรองเท้า KEEN ก็จะไม่มีสารพิษ หรือ สารเคมี ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมของโลก และ มนุษย์ ออกมาจากการผลิต

สุภาพสตรี
สุภาพบุรุษ
เด็ก
โทรศัพท์มือถือและโทรคมนาคม

สุภาพสตรี