Season
สินค้าโปรด
La.jewelry on Season

รามองเห็นความสวยงามของวัสดุแก้ว ความใสบริสุทธิ์ ที่ต้องดูแลอย่างทะนุถนอม และจากความรักในธรรมชาติ จึงเกิดเป็นไอเดียในการเพิ่มคุณค่าของวัสดุแก้ว ด้วยการเล่นกับธรรมชาติ นั่นคือ แสงและน้ำ เกิดเป็นคอนเซป ' ความงามด้วยแสงและน้ำจากเครื่องประดับแก้ว ' เครื่องประดับของเราจึงมีวัสดุหลักเป็นแก้ว ที่ภายในบรรจุน้ำ เมื่อแสงไฟ หรือ แสงแดดส่องผ่าน จะมองเห็นเงาสะท้อนของแสงผ่านน้ำ ที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร และ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านผิวน้ำที่องศา หนึ่ง จะสามารถมองเห็นสีรุ้งได้ - A w a r d s & S h o w c a s e - 2013 Student of Asia awards, | Tokyo designers week 2013 KOSE coporation awards | Tokyo designers week 2013 Best of Jewelry design | Degree show Thailand 2014 Asia Talent 2014 Design excellence award | Thailand 2015 Emerging designer | Designer of the year Thailand 2016 Best of casual | BIF-BILL Thailand

สุภาพสตรี

สุภาพสตรี